Gwarancja

EuropeGAS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Hurtowa 13, 15-399, (adres serwisu gwarancyjnego: ul. Hurtowa 13, 15-399 Białystok) zwana dalej Gwarantem, zapewnia o dobrej jakości i gwarantuje sprawne działanie sprzętu objętego niniejszymi warunkami przez okres liczony od daty wydania rzeczy Kupującemu:

  • Okres gwarancji: 24 miesiące od daty wydania rzeczy, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty produkcji – zawartej w kodzie SN umieszczonym na korpusie).
  • Elementy wadliwe z winy producenta zostają naprawione lub wymienione na nowe.
  • Naprawom gwarancyjnym nie podlegają elementy reduktora uszkodzone na skutek zabrudzenia, elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.
Menu