Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Tytuł Projektu: 
Promocja firmy Europegas na rynku algierskim

Przedsiębiorstwo EuropeGAS SP. Z O.O. uzyskało dofinansowanie na udział w programie promocji o charakterze ogólnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Umowa nr: UDA-POIG.06.05.02-00-102/13-00, wniosek nr: WND-POIG.06.05.02-00-102/13